به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محسن حاجی میرزایی طی ساعات گذشته در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیما درباره تازه ترین تصمیمات در خصوص نحوه تعامل دانش آموزان با معلمان، با تاکید بر اینکه همچنان نظر و توصیه ما آموزش حضوری است، گفت: هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند که دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس کنند.

 

حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست

 

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ما موظفیم خدمات آموزشی را به همه دانش آموزان ارائه کنیم و تدابیر لازم اندیشیده شده است و امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش از طریق سامانه شاد را فراهم کرده ایم.

وزیر آموزش وپرورش گفت: در شیوه نامه وزارت بهداشت نیز آمده است که دانش آموزانی که در مدارس حضور می یابند، ساعات کوتاهی در مدرسه خواهند بود و بنابراین باید بخشی از آموزش های آن ها نیز به صورت غیرحضوری انجام شود.

 

گزارشی از ابتلای دانش آموزان به کرونا نداشتیم

 

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: گزارشی از ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا درچند روز گذشته درمدارس نداشته ایم ولی ما به نگرانی خانواده ها احترام می گذاریم و آنها مختار هستند آموزش حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند.

 

حاجی میرزایی یادآور شد: آمارهای تدریجی ما هم نشان می دهد تا چند روز گذشته بیش از 50 درصد دانش آموزان آموزش حضوری را انتخاب کردند و بقیه دانش آموزان آموزش مجاری و تلویزیونی را ترجیح دادند.