به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورشدر مجلس توانست اعتماد نمایندگان را جلب کند.

محسن حاجی میرزایی با 200 رأی موافق 48 رأی مخالف و7 رأی ممتنع به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.

 

کل آراء اتخاذ شده در جلسه علنی امروز مجلس 255 رأی بود.