محمود معزی بیان کرد: تیم 6 نفره دانش آموزان دختر از خوزستان در دوره ابتدایی برای بیست و هشتمین مسابقات ورزشی دانش آموز دختر کشور به استان مرکزی اعزام شدند.
 وی گفت: این تیم در 2 رشته ورزشی تنیس روی میز و شطرنج در این مسابقات شرکت کرده بود.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در بخش انفرادی’ ملیکا باشت باوی’ صاحب نشان طلای مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان دختر کشور در دوره ابتدایی شد.
وی گفت: در دوبل تیمی ‘ملیکا خرمی’،’ ملیکا باشت باوی’ و’ فاطمه زرگر’ از خوزستان نیز سوم شدند.
وی بیان کرد: این مسابقات از 16 تیر به مدت سه روز در اراک برگزار شد.
دانش آموزان خوزستانی اعزام شده به این دوره از مسابقات از 2 شهر اهواز و ماهشهر بودند.