به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، کورش مودت با اشاره به اینکه پروژه مهر یکی از برنامه های اساسی آموزش و پرورش است، گفت: شعار پروژه مهر امسال”برنامه محوری، سواد رسانه ای و بهداشت مدارس ” است‌.

وی پروژه مهر را اقدامی اساسی در راستای استقبال از سال تحصیلی جدید توصیف و اظهار کرد: لزوم برنامه محوری و آمادگی کامل برای همه ی پیشبینی ها در زمینه نحوه بازگشایی مدارس امری ضروری در طول پروژه مهر است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان توجه به جایگاه شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) را یکی از اهداف بلند مدت آموزش و پرورش دانست و افزود: نگاه ویژه به برنامه شاد باید در همه ی برنامه ریزی ها پروژه مهر مد نظر قرار گیرد.

مودت به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حوزه مدارس اشاره و تصریح کرد: همانگونه که تاکنون دستورالعمل های بهداشتی مورد توجه بوده است باید به عنوان یک اصل به کار بسته شوند.

وی در پایان گفت: در جلسات مقدماتی بیش از ۱۱ اولویت در نظر گرفته شده است که به زودی برای مناطق سراسر استان ارسال خواهد شد.