به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، رضوان حکیم زاده گفت: برای ارائه آموزش های لازم در حوزه ورزش نیاز به مربیانی است که دانش آموزان را آموزش دهند؛ به همین منظور جلسه ای با معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

وی اظهار داشت: برای این موضوع به توافق رسیدیم که ابتدا معلمان را آموزش دهیم و سپس آنها آموزش های لازم را به دانش آموزان ارائه دهند؛ در این زمینه برنامه ای داریم که طبق آن قرار است با همکاری معاونت تربیت بدنی آموزش های لازم ارائه داده شود.

حکیم زاده با بیان اینکه اینگونه آموزش ها از 2 بخش اهمیت دارد، توضیح داد: پرداختن به موضوع آموزش مباحث ورزشی هم برای سلامتی معلمان مفید و موثر است که می توانند با ورزش منظم، شاداب تر و سالم تر باشند و هم مهارت های لازم را فرابگیرند و به دانش آموزان آموزش دهند.

وی با بیان اینکه این برنامه در دستور کار قرار دارد، افزود: به همین منظور جلسه هایی با معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش داشتیم که در نتیجه آن یک پیش نویس تهیه شد و امیدواریم در جلسه های آینده آن را نهایی کنیم.

حکیم زاده ادامه داد: در صورتی که مقدمات اجرای این برنامه فراهم شود، تابستان امسال برای آموزش معلمان دوره ابتدایی برای توانمندسازی آنها جهت اجرای درست درس تربیت بدنی استفاده کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: یکی از مهمترین درس هایی که به دنبال اجرای درست آن هستیم درس هنر، تربیت بدنی، پژوهش و تفکر است؛ امکان دارد به دلیل برخی جهت گیری های نظام ارزشیابی، در ساعت های مربوطه به جای این مباحث، درس های حاشیه ای به دانش آموزان ارائه دهند که این موضوع باید اصلاح شود.

حکیم زاده افزود: جامعه هدف ما دانش آموزان هستند و برای اینکه بتوانیم آنها را آموزش دهیم، باید مربیان توانمند و مجربی داشته باشیم.

 

ایرنا