به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، “محسن حاجی میرزایی” در توییت خود یادآور شد: سرزده از مدرسه چنگیزپور در جنوب تهران بازدید کردم. دو سوم دانش‌ آموزان آن افغانستانی‌ اند. ایرانی و افغانستانی صمیمانه در کنار هم تحصیل می کنند؛ بدون تبعیض و بدون مرزبندی همچون فرزندان ما؛ عزیز دل ما هستند.

زیبا و ناب‌ترین جلوه‌های زندگی را می توان در مدرسه‌ها دید.