وی در مورد اجرایی شدن رتبه بندی معلمان در میان گذاشتند، گفت: رتبه بندی فرهنگیان قطعا سال ۹۸ اجرایی خواهد شد و هر زمان طرح رتبه بندی معلمان مصوب شود، این طرح از ابتدی مهر ۹۸ برای فرهنگیان اجرا خواهد شد.

 

حاجی میرزایی تصریح کرد: تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستان، خرید خدمت و حق التدریس هم با رفع ابهامات طی چند هفته آتی اجرا می شود.