به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمدرضا نیک نژاد اظهار داشت: بدون شک نه تنها کنکور، بلکه ساختار نمره مداری و معدل محوری، بیماری آموزش و پرورش است بیماری که به دلایل و علت های گوناگون، بدخیم شده است و با وجود تلاش های فراوان در یک دهه گذشته همچنان دست از سر دانش آموزان بر نمی دارد.

وی اضافه کرد: کنکور بیماری رقابت، چشم هم چشمی و تنگ نظری است، بیماری که در آن باید تلاش کنی تا برتر از دیگری باشی، پیش از دیگری و زودتر و با فاصله زیاد به هدف برسی؛ هدفی که برای رسیدن به آن باید رقابت کنی و همه را کنار بزنید.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان این که همه آنها آموزش را به عنوان انسانی ترین کنش فردی و جمعی می آلاید و از هدف های نوین دور می سازد، گفت: در یکی دو دهه گذشته گسترش بی مرز و بی حساب و کتاب دانشگاه های پولی سبب شده است که ورود به دانشگاه برای بخشی از داوطلبان بی دردسرتر از گذشته باشد.

نیک نژاد عنوان کرد: تداوم این روند، کسب و کار موسسه های تجاری – آموزشی در دبیرستان ها را نسبت به گذشته از رونق انداخته و دست اندرکاران آنان را بر آن داشته تا مشتریان خویش را از پایه های تحصیلی پایین تر شکار کنند؛ پایه هایی که در آنها زمینه های رشد فردی و اجتماعی انسان بنا نهاده می شود.

وی اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که ورود آسیب زای چنین نگاه و تجارتی می تواند ریشه های آموزش و پرورش را نه به عنوان یک ساختار بلکه به عنوان فرایند بخشکاند و آموزش را سراسر آلوده به نگاه کنکوری کند.

کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: امروزه بسیاری از خانواده ها سرمایه گذاری بر فرزندان خویش را از پیش دبستانی آغاز کرده و به هر دری می زنند تا با وارد کردن فرزندانشان به نهادهای آموزشی بهتر زمینه را برای کامیابی در کنکور آنان فراهم کنند.

نیک نژاد تصریح کرد: این نگاه سبب شده است که کودکان از سال های نخست زندگی مزه تلخ رقابت های بی پایان و آزاردهنده را بچشند و این یعنی چشم پوشی از شیرینی های کودکی و دور شدن از آموزش و پرورش طبیعی در خانه، مدرسه و جامعه.

وی بیان داشت: کنکور بیماری بدخیمی است که اگر هم جایی از سر برنامه یا شانس یا دگرگونی های اجتماعی- فرهنگی از شدت آن کاسته شود از جای دیگر و با خطر بیشتر خود را نشان می دهد و پیکر نازک کودک و کودکی را می آزارد و می فرساید.

وی با یادآوری این که دستکم در دو سه دهه گذشته رویکرد آموزش در جهان دچار چرخش شده است، ادامه داد: رویکرد تازه برای بالا بردن توان ذهنی دانش آموزان یا همان هوش و توجه به مهارت آموزی هایی مانند خواندن، نوشتن، حساب کردن، گسترش و ژرفابخشی دانسته های علمی پایه برای آینده شغلی فرد و نیازهای جامعه، کوشش می کند ویژگی های دیگری همچون همدلی، همراهی، همکاری، نوع دوستی، راستگویی، شجاعت، احترام به دیگران، پاسخگویی های فردی و اجتماعی، حقوق بشر، صلح، پاسداشت و گرامیداشت زیست – بوم را در نوآموزان نهادینه کند.

کارشناس آموزشی با بیان این که شاید بتوان بخش مهمی از این گونه آموزش ها را با کمی ملاحظه ‘آموزش های شهروندی’ نامید، اضافه کرد: امروزه آموزش در همه جای جهان – دست کم روی کاغذ – چهارچوبی را دنبال می کند که در آن پرورش نه تنها همتراز با آموزش بلکه بالاتر از آن قرار می گیرد، پرورش انسان هایی که چنان ببالند تا در آینده گرهگشای دشواری های خود و جامعه، بلکه جهان باشند.

نیک نژاد تصریح کرد: چنین آموزش هایی نیازمند آن است که در فرآیند آموزش از یکدیگر بیاموزیم و نیازمند رفاقت، همکاری و همدلی است نه رقابت بر سر نمره و معدل و شاگرد اولی و در اوج آن کنار زدن همه رقبا در ‘جنگ بی رحم کنکور’ و همزمان بدانیم که سرنوشت ما با همه آنانی که در کنارمان در کلاس، مدرسه و جهان نفس می کشند، گره خورده است.

 

ایرنا