به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمد تقی‌زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری اولویت فعالیت‌های حوزه تربیت بدنی مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان بر مدار توسعه سرانه فضاهای ورزشی قرار گرفت.

 

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ فضای ورزشی در طول سال تحصیلی جاری به مرحله بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: این فضای ورزشی شامل استخر دانش آموزی، زمین چمن طبیعی و مصنوعی، کف پوش روباز مدارس و همچنین سالن‌های سرپوشیده هستند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با اشاره به اختصاص ۷۵ میلیارد اعتبار جهت افزایش فضاهای ورزشی، افزود: با افتتاح این فضاهای ورزشی ۳۰ هزار مترمربع به سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزی در خوزستان اضافه شد.

 

تقی‌زاده در پایان یادآور شد: توسعه کمی و کیفی فضاهای ورزشی در خوزستان از اولویت های عملکردی مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان است.