رسانه تخصصی آموزش و پرورش،

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بابک نوری زاده

سردبیر: سارا ممبینی

آدرس ایمیل:  alphbair@gmail.com

الفبا در رسانه های اجتماعی
https://www.instagram.com/alphbair

https://telegram.me/alphbair

شماره های تماس: 09355594200 – 09161136047

شماره شبکه های اجتماعی: 09161136047

پایگاه خبری تحلیلی الفبا امروز دارای شماره مجوز 86289 از هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری های کشور