به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمد تقی زاده گفت: نتایج آزمون های جهش تحصیلی پس از انجام کلیه ارزیابی های استانی در مرداد ماه از طریق سامانه سنجش اعلام خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه آخرین مهلت مراجعه حضوری والدین به مدارس جهت ثبت نام فرزندان خود تا پایان 4 تیرماه 97 خواهد بود، تصریح کرد: والدین دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی می توانند پس از مراجعه به مدارس ابتدایی محل تحصیل فرزند خود نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام کنند. مدیران مدارس نیز می بایست تا پایان 4 تیرماه از طریق سامانه http://h1.iehs.ir/tashkhis/home اطلاعات فردی، خانوادگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متقاضی را ثبت کنند.

 

تقی زاده با برشمردن شرایط لازم جهت شرکت در آزمون جهش تحصیلی، گفت: تنها دانش آموزانی که دارای ارزشابی پایانی “خیلی خوب” در تمامی دروس هستند می توانند در این آزمون ثبت نام کنند. پرونده ها و مدارک دانش آموزان متقاضی پس از بررسی و رفع نواقص توسط کارشناسان آموزش ابتدایی مناطق و نواحی آموزش و پرورش سراسر استان به اداره آموزش و پرورش استثنایی ارسال خواهد شد.

 

 

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: پس از تجمیع اطلاعات متقاضیان واجد شرایط در سامانه متمرکز سنجش، والدین دانش آموزان می توانند جهت نوبت گیری آزمون حضوری از نیمه دوم تیرماه با به همراه داشتن مدارکی از جملهکاربرگ شماره 1 ، کپی شناسنامه و کپی کارنامه و کارنامه کیفی-توصیفی برابر با اصل پایه تحصیلی فعلی و کلیه ی سنوات قبل دانش آموز با کسب رتبه “خیلی خوب” در همه ی دروس دانش آموز و مبلغ 750 هزار ریال هزینه سنجش نسبت به مراجعه به نزدیک ترین پایگاه سنجش سلامت در محل زندگی خود اقدام کنند. زمان و مکان آزمون و مصاحبه حضوری به متقاضیان در محل پایگاه اعلام خواهد شد.

 

 

وی با بیان اینکه آزمون جهش تحصیلی برای 3 نوع گروه دانش آموزی برگزار خواهد شد، توضیح داد: جهش از پایه اول به سوم، پایه دوم به چهارم، پایه سوم به پنجم و پایه چهارم به ششم ابتدایی امکان پذیر خواهد بود.

 

 

 

تقی زاده در پایان گفت: نتایج این آزمون پس از انجام کلیه ی ارزیابی های استان در نیمه دوم مردادماه سال جاری صرفا از طریق سامانه سنجش اعلام خواهد شد که توسط مدیران مدارس مربوطه قابل دریافت است.