به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز بیست و یکم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩ .

 

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ادبیات فارسی  و نگارش پایه۸  .

 

ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس  مطالعات اجتماعی پایه ٧.

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهرتهای اجتماعی پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ باری و ریاضی پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس آمار و احتمال  پایه یازدهم رشته ریاضی

 

ساعت١۵درس حسابان ۱پایه یازدهم رشته ریاضی.

 

ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه یازدهم .

 

ساعت۱۶حسابان ۲   پایه دوازدهم رشته ریاضی

 

ساعت۱۶:٣٠ عربی و زبان قرآن ۳   پایه دوازدهم

 

ساعت ١٧ درس زبان انگلیسی ۳پایه دوازدهم.

 

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی ۲  پایه یازدهم  .

 

ساعت ٢٢:٣٠ درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس تاریخ ۱پایه دهم ادبیات و علوم انسانی .

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس اصول و عقاید ۲پایه دهم ‌علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۹تا٩:٣٠ درس جامعه شناسی ۲  پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی .

 

ساعت۹:۳۰تا١٠حل تمرین ریاضی و آمار ۲پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس جغرافیا ۳پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس مبانی طراحی معماری پایه دوازدهم فنی و حرفه ای

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس طراحی و دوخت لباس پایه دوازدهم فنی و حرفه‌ای