به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس نگارش پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران پایه١٠ تمام رشته‌ها

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی١ پایه ١٠ رشته  علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢٠ استاندارد نقاشی چهره ،سبک های نقاشی پایه١١رشته چهره سازی شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵استاندارد کاربر ایلوستریتور، توانایی کار با جلوه‌های گرافیکی پایه١١ رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای  شاخه کاردانش

ساعت٧:۴۵تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب پایه١٠ و ١١ رشته صنایع چوب و مبلمان  شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢ رشته شبکه و نرم افزار رایانه‌ای شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس نقشه برداری، پودمان ۵ پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس مبانی طراحی معماری پایه١٢ رشته معماری و نقشه کشی  شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠ ٩ تا ١٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ علوم و معارف اسلامی