به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز یکشنبه سوم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس  ریاضی پایه۷

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس کار و فناوری پایه۹

 

ساعت١٠ تا١٠:٣٠ درس ریاضی پایه ٨

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب بازی وریاضی پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب فارسی و نگارش پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب فارسی ونگارش پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب علوم تجربی وتفکر پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب  فارسی ونگارش  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس شیمی پایه۱۰

 

ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی پایه١٠

 

ساعت۱۶درس عربی و زبان قرآنپایه ١٠

 

ساعت۱۶:۳۰درس فیزیک پایه١٢

 

ساعت۱۷درس عربی و زبان قرآنپایه۱۲.

 

ساعت۱۷:۳۰درس شیمی٣ پایه۱۲.

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی پایه۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس روانشناسی پایه۱۱.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی۲پایه۱۱.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس تاریخ ۳پایه۱۲.

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه۲پایه۱۲.

 

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس دانش فنی  پایه۱۰پودمان۴شاخه فنی حرفه ای

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠استانداردآشنایی بانرم افزار پایه۱۱شاخه کاردانش

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب نقشه کشی فنی پایه۱۰پودمان۴شاخه فنی حرفه‌ای