به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه  1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس کارو فناوری پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس عربی پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات پایه۸

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب بازی وریاضی پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی  پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب فارسی ونگارش پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب بازی وریاضی پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب علوم تجربی پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب  بازی وریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس فیزیک پایه ۱۰

 

ساعت١۵:٣٠ درس شیمی۲پایه۱۱

 

ساعت۱۶درس ادبیات فارسی پایه۱۰

 

ساعت۱۶:۳۰درس فیزیک پایه۱۲

 

ساعت۱۷درس ریاضی پایه۱۲رشته تجربی

 

ساعت۱۷:۳۰درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی

 

شبکه۴:

 

روز سه شنبه۵فروردین۹۹:

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١ پایه ١٠

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قرآن۲پایه١١.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار١ پایه۱۰.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس احکام٣ پایه۱۲

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس تاریخ اسلام ٣پایه۱۲

 

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس عربی٣ پایه١٢

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ استاندارد کاربر رایانه پایه ١٠

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢استاندارد دوخت لباس زنانه پایه١٠.