به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه سیزدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس فرهنگ و هنر پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس نگارش پایه ٩

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه٨

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی و ریاضی  پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا١١:٣٠بازی و ریاضی     پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠بازی و ریاضی   پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ علوم تجربی  پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠بازی و ریاضی  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس ادبیات فارسی پایه١٠

 

ساعت١۵:٣٠درس فیزیک پایه۱٢ رشته ریاضی و فیزیک

 

ساعت۱۶درس ریاضی پایه ١٠

 

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی  پایه١١

 

ساعت۱۷درس ریاضی پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس هندسه پایه۱۲

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس جغرافیا ٢  پایه١١

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قرآن ٢  پایه۱١

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار ١ پایه ١٠

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جامعه شناسی٢  پایه١١

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی ٢ پایه ١١

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی١پایه١٠شاخه فنی حرفه ای وکاردانش.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠  رشته طراحی و دوخت، شاخه کاردانش استاندارد الگوسازی و برشکار لباس زنانه،آموزش یقه دراپه، پایه ١١

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس آب و خاک و گیاه پودمان ٣  پایه۱٠ مشترک در همه رشته های زمینه کشاورزی شاخه  فنی حرفه ای.