به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی  پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس کارو فناوری پایه۸

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱  فارسی و نگارش  پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰پیام ها و هدیه های آسمانی   پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ بازی و ریاضی   پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ هدیه های آسمانی  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس فیزیک پایه ١١تجربی

 

ساعت١۵:٣٠ درس شیمی٢  پایه۱۱

 

ساعت۱۶درس هندسه٢  پایه یازدهم

 

ساعت۱۶:۳۰درس ادبیات فارسی  پایه١١

 

ساعت۱۷درس  حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت۱۷:۳۰درس عربی،زبان قرآن ٣

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه١٠

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی٢  پایه١١.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ ٣ پایه١٢.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی،زبان قرآن ٣  پایه۱۲

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲

 

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس طراحی٢  پایه١١

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ متناسب سازی رنگ پایه ١١

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١