به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز جمعه هشتم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم اجتماعی پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فارسی  پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی  پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰فارسی ونگارش   پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ پیام ها  هدیه های آسمانی   پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠فارسی و نگارش پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣پیام هاوهدیه های آسمانی پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی ونگارش  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس ریاضی۳پایه۱۲

 

ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی۱  پایه۱۰

 

ساعت۱۶درس فیزیک پایه ۱۱

 

ساعت۱۶:۳۰درس زمین  شناسی  پایه١١

 

ساعت۱۷درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس اصول عقاید یک پایه۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس اصول عقاید۳پایه۱۲.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جامعه شناسی۳پایه۱۲.

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و معارف قرآنی پایه۱۲.

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی۳پایه۱۲.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم.

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس پروژه ساخت رشته ماشین ابزارپایه۱۲