به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه 19 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵درس کاروفناوری پایه ٨

ساعت ٩:۴۵تا  ١٠:٠۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵تا ١٠:٢۵  درس فرهنگ و هنر پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی ‌پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی١ پایه١٠رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس هندسه٣   پایه ١٢  رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک  و علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵استاندارد  نرم افزار اداری تکمیلی پایه١٠ رشته های کامپیوترشاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس استاندارد افترافکت پایه١٢رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای  شاخه کاردانش.

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس رنگ کاری روی چوب پایه١١و ١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان  شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، پودمان ۴ پایه١٢رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:٣۵تا ٩ درس عربی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت٩ تا ٩:٣٠  درس متره و برآورد پایه١٢رشته نقشه کشی معماری  شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف  اسلامی

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه١٢  رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی