به گزارش پایگاه خبری الف با به نقل از ایسنا زز، اظهار کرد: در تابستان 96، 6 پایگاه تابستانی برای ارائه آموزش‌های فرهنگی، ورزشی و فعالیت‌های مختلف آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی استان فعالیت می‌کنند.

 

وی با اشاره به اینکه شرکت در فعالیت‌های این پایگاه‌ها رایگان است، افزود: در ناحیه یک و سه اهواز و شهرهای دزفول، بهبهان در مجموع چهار پایگاه و در ناحیه 2 اهواز 2 پایگاه فعال شده است؛ این پایگاه‌ها در رشته‌های قرآن، هنرهای آوایی، نمایشی و ورزشی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

 

رئیس اداره استثنایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان در خصوص محدوده زمانی فعالیت این پایگاه‌ها نیز گفت: این 6 پایگاه از ابتدای تیرماه فعال شده‌اند و تا 20 مردادماه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هدف از ایجاد پایگاه‌ها، ایجاد شادی و نشاط و آمادگی میان دانش‌آموزان و شناسایی استعدادهای برتر برای شرکت در مسابقات کشوری است.