به گزارش پایگاه خبری الف با به نقل از مهر یوسف داوودی گفت: اگر پروژه مهر اولویت قرار گرفته و همه به آن توجه داشته باشند یقینا آغاز مهر با نشاط، شادابی و خاطره ساز برای دانش آموزان خواهد بود.

رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: امسال کار پروژه مهر را از ۱۵ تیر آغاز و تا ۱۵ مهر نیز ادامه خواهد داشت؛ البته این پروژه مربوط به بازه زمانی مشخصی نیست ولی به صورت شاخص برای تابستان تعریف شده است.

داوودی بیان کرد: پروژه مهر امسال متفاوت تر از سال های قبل برگزار می شود؛ هر ساله با دستورالعمل وزارتی انجام ولی امسال برای سیاست گذاری، بومی سازی و اجرا کار را به خود استان ها تفویض کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری هر کارگروه خودش مسئول پیگیری مصوباتش هست، گفت: در ساختار عملی پروژه مهر مهمترین شاه کلید برنامه ریزی است.

رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: انتقال تجربه و نظارت بر فرآیند اجرا در مناطق مورد بازدید از جمله اهداف نظارت بر اجرای پروژه مهر توسط تیم های نظارتی است.

داوودی در پایان عنوان کرد: ساخت کارگروه های تخصصی در کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی مؤثر با شرکت آموزش و پرورش به عنوان نماینده آموزش و پرورش را به منظور پیگیری اجرایی شدن مصوبات این شورا پیشنهاد می کنیم.

یوسف داوودی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استاندار اظهار کرد: مهر نوروز دانش آگاهی و پروژه مهر حاصل تفکری برای دوباره اندیشیدن، فرصتی برای بهتر شدن و راه را برای ارتقای آموزش و پرورش هموار می کند.