به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، حرج چلداوی در حاشیه برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس اهواز با بیان اینکه 453 داوطلب فرهنگی برای تصدی مدیریت 163 مدرسه در اهواز با یکدیگر به رقابت می پردازند ، اظهار کرد: پروژه انتخاب و انتصاب مدیران یکی از برنامه های عملکردی مقام عالی وزارت جهت استقرار نظام شایسته سالاری در مجموعه تعلیم و تربیت کشور است. این پروژه امسال به صورت آزمایشی در نواحی چهارگانه اهواز برگزار شد و سال آینده نیز به تمام مناطق و نواحی 40گانه آموزش و پرورش تعمیم داده خواهد شد.

 

وی در ادامه مهمترین کارکرد اجرای این طرح را ارتقای شاخص های مدیریتی مدارس دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد جهت تصدی پست مدیریت، بهبود وضعیت گزینش مدیران مدارس و کیفیت بخشی به روند یاددهی یادگیری از دیگر کارکردهای اجرای این طرح در خوزستان است.

 

چلداوی در پایان با تاکید بر تاثیرگذاری اجرای این طرح در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش خوزستان، تصریح کرد: نظام شایسته سالاری رکن مهم طرح تکریم معلمان است. با اجرایی شدن این طرح می توان شاهد جایابی افراد شایسته و توانمند در پست های مدیریتی مدارس بود.