به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، علیرضا مسرور با بیان اینکه از این پس ساماندهی پوشاک بر عهده سازمان دانش آموزی خواهد بود، اظهار کرد: دستورالعمل جدید ساماندهی پوشاک توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان دانش آموزی ابلاغ شده است. این سازمان برنامه ریزی مدونی برای اجرای نظام مند این طرح دنبال خواهد کرد.

 

 

وی با تاکید بر لزوم اولویت بخشی به سطح کیفیت خدمات ارائه شده به دانش آموزان، خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی پوشاک به دنبال راه اندازی نظام سنجش و ارزشیابی کیفیت پوشاک و همچنین سیستم نظرسنجی والدین  هستیم.

 

 

رئیس سازمان دانش آموزی خوزستان در تشریح طرح ارزشیابی کیفی و نظرسنجی از والدین، توضیح داد: پس از ارزیابی دوره های گذشته و آسیب شناسی از سطح خدمات ارائه شده توسط تولیدی های پوشاک، مقرر شد طرح جامعی در خصوص ثبت بازخوردهای والدین از سطح کیفی پوشاک راه اندازی شود.

 

 

مسرور ادامه داد: نحوه همکاری مدارس با واحدهای تولیدی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تغییری نخواهد کرد. بر اساس شیوه نامه های مصوب، مدارس می توانند از میان فهرست تولیدی های معرفی شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت یکی از تولیدی های معتبر را انتخاب کرده و خدمات پوشاک دریافت کنند.

 

وی اضافه کرد: پس از جمع آوری نتایج ارزشیابی کیفی و همچنین نظرسنجی های انجام شده از والدین دانش آموزان، فهرست تولیدی های مجاز در سال آینده تعدیل و تکمیل خواهد شد تا تنها تولیدی هایی دارای شاخص های کیفی بتوانند با آموزش و پرورش همکاری کنند.

 

 

رئیس سازمان دانش آموزی در ادامه مهمترین راهبرد سازمان دانش آموزی در حوزه پوشاک را بسترسازی برای تامین نظر والدین دانست و خاطرنشان کرد: بهبود سطح کیفی خدمات ارائه شده در زمینه پوشاک مدارس و مدیریت هزینه های پوشاک مدارس از مجله مهمترین راهبردهای مجموعه سازمان دانش آموزی است.

 

 

مسرور در پایان گفت: تا پایان هفته آینده آینده فهرست تولیدی های مجاز پوشاک دانش آموزی و همچنین نرخ نامه مصوب پس از تایید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان منتشر خواهد شد. تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح کیفی پوشاک مدارس به کار خواهیم بست.