سرعت فناوری های جدید در سال ها و دهه های اخیر چنان رشد یافته که خیلی از کشورهای در حال توسعه از همراه شدن با آن جا ماندند و این مساله در همه ابعاد جامعه آنان نمایان است.

بندرت کشورهایی از این دست وجود دارند که این فناوری ها را متناسب با جامعه خود استفاده کرده باشند و همین مساله باعث شد که در خیلی موارد تبعات ناگوار این فناوری در این جوامع بیشتر از مزیت های آن باشد.

شاید مهمترین عاملی که باعث این عوارض شده تولید نشدن محتوای آموزشی درخور در زمان مناسب بوده است.

محتوای آموزشی به روز خیلی دیر در کتاب های درسی وارد می شود بطوری که دنیای آموزش های مدرسه و دنیای دانش آموزان کاملا باهم متفاوت است و همین عامل باعث شده که تاثیرگذاری آموزش های مدرسه در میان دانش آموزان رنگ ببازد.

اگر به سال های دهه 60 و 70 و قبل از آن بر گردیم در می یابیم که سیر تحولات و ورود نوآوری ها و فناوری ها به زندگی انسان بسیار کم بوده و جامعه نیز کمتر به لزوم تغییر در محتوای آموزشی وسواس نشان می داد اما در سال های اخیر این سیر تحولات به سرعت در حال وقوع است و آموزه های مدرسه را به چالش طلبیده و از طرفی محتوای آموزشی درخور نیز متناسب با این فناوری ها در کتاب های درسی دیده نمی شود.

همین حالا محتوای آموزشی کلاس های درس مربوط به سال های قبل است در حالیکه در همین کلاس ها، دانش آموزان به عنوان فراگیران همین نظام آموزشی با کمک گوشی های هوشمند خود در کسری از ثانیه به آخرین یافته های درس و خیلی از موضوعات و مطالب دیگر دسترسی دارند و این مساله کاملا آموزش های مدرسه را ناکارآمد و بی اثر می کند.

همین حالا خیلی از دانش آموزان از نظر آشنایی با فناوری های جدید خیلی جلوتر از معلمان خود هستند و آموزش های مدرسه کمتر در دانش آموزان اثر گذار است. اکنون اگر خروجی های آموزش و پرورش را نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که این دانش آموزان دست پرورده نظام آموزشی ما نبوده بلکه شبکه های اجتماعی در این زمینه در حال ایفای نقش هستند.

قدر مسلم در عصر حاضر نمی توان جلو ورود اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی را گرفت اما می توان محتوای آموزشی درخور و متناسب و کارآمد در اختیار دانش آموزان قرار داد تا آنان خود مطالب مفید و غیر مفید را تشخیص دهند نظیر آنچه که اکنون در کشورهای پیشرفته انجام می شود زیرا همین حالا کشورهای پیشرفته نیز از تبعات آموزش های خارج از نظام آموزشی خود بدور نیستند و شبکه های اجتماعی در این جوامع نیز در حال فعالیت هستند و قطعا همه مطالب و آموزش های آنها در راستا نظام آموزشی شان نیست.

فارغ از به روز بودن مطالب، محتوای آموزشی و کتاب های درسی باید به زبان ساده و همراه با استدلال به دانش آموزان ارائه شود زیرا نبود استدلال در مطالب و محتوای آموزشی، آموزش ها را ناکارآمد خواهد کرد زیرا وقتی آموزش ها با استدلال های درستی ارائه نشود تاثیرات آموزه ها بسیار پایین خواهد آمد و در واقع هیچ یادگیری نیز در دانش آموزان رخ نمی دهد.

جدا از استدلال در ارائه مطالب، باید محتوای آموزشی با توجه به متقضیات و نیازهای جامعه و نسل آینده، به روز شود. در زمان حاضر تغییر محتوای آموزشی در خوشبیانه ترین حالت هر 5 سال انجام می گیرد در حالی که باتوجه به تغییر و تحولات جامعه درست این است که زمانی برای این تغییرات درنظر نگیریم بلکه کتاب های درسی و محتوای آموزشی براساس نیازهای روز جامعه با تغییر روبرو شود.

اکنون ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را پیش رو داریم که در سال های قبل تدوین شده است، در آن موقع شاید خیلی از این فناوری ها و شبکه های اجتماعی نبوده یا دستکم در این ابعاد وجود نداشته است بنابر این می توان بخش هایی از این سند که مطابق با مقتضیات روز تدوین شده را پررنگ تر اجرا کرد تا آموزش های مدرسه همگام با نیازهای روز و فناوری جدید در مدرسه ارائه شود تا دانش آموزان بیش از پیش به مهارتهای اجتماعی دست پیدا کنند.

 

علی حبیبی – خبرنگار